گریه کن مرد ، گریه معراج تویه ...

گریه کن مرد ، مگه از سنگه دلت
گریه خوبه ، وقتی که تنگه دلت
گریه کن مرد ، گریه خالیت می کنه
گاهی اشک حالی به حالیت می کنه
گریه کن مرد ، وقتی از غصه پری

وقتی از عالم و آدم می بری
گریه کن مرد ، جای بغض تُو گلوت
رد شو از پیچ و خمای روبروت
گریه بد نیست ، آخر حادثه نیست
گریه کن که اشک مرد، فاجعه نیست
بسّته مرد، دلتو راحت بذار
خیلی سخت نیست، خم به ابروهات بیار
این غرورت مرگ و تاراج تویه
گریه کن مرد ، گریه معراج تویه …
/ 44 نظر / 8 بازدید
نمایش نظرات قبلی
دختر تنها

این روزها نوازنده خوبی شده ام؛ دلم شور میزند ؛ چشمم تار…

دختر تنها

بیچاره روحم؛ خسته است... همین!!! کاش میشد برای چند لحظه مرد.

دختر تنها

دلتنگی عجیب نیست... یک دل...یک آسمان...یک بغض و آرزوهایی ترک خورده! به همین سادگی...

دختر تنها

عشق را با همه رسوایى دل من از تو تمنا دارد عشق یعنى تو و ، تو یعنى عشق عشق با نام تو معنا دارد

دختر تنها

بیا ساقى!طنین ناى من باش رفیق خلوت شبهاى من باش

دختر تنها

من و تو از حضور گرم لحظه هاى تبدار ، پناه مى بریم زیر چتر سایه بانها ، در این میان ، به دستهاى تو ، نیازمندم ، که مى برند تا خدا ، مرا ، از این میانها ...

دختر تنها

حرفهایی که هیچ گاه زبانها بهم نمی گویند‎….‎ حرفهایی است که فقط دستها می توانند بهم بگویند‎

دختر تنها

آسمان را دریاب درزمین عشقی نیست که زمینت نزند…

دختر تنها

فقـط یـک واسطـه بـودمــ! دل را خـُدا داد و تـو بـُردی

عالی بود به منم سر بزنید[لبخند] parisaghalam.persianblog.ir