عاشق شدن

این شب بیداریهای مزمن

نگاهی همیشه منتظر

قلبی که بنام تو قفل شده

مغزی که جزتو به هیچ چیز دیگه ای فکر نمیکنه

وروح سرکشی که رام توشده

همه اینها یعنی

من عاشق توام

تویی که ندارمت

ب*اران

.

.

.

گاهی به پای عشق قربانی نمی شوی

له می شوی

نابود میگردی

آنگاه که تمام حماقت را فریاد میزنی

و او باز میگوید دوستت دارم

وقلبت دیگر از این عشق نمی لرزد

بلکه آرزو میکنی از طپش بایستد  

ب*اران

/ 1 نظر / 8 بازدید

خوبه عاشق بشیم اما یه عشقدو طرفه[قلب]