پیامک دوستت دارم و محبت

دوست داشتنت
اندازه ندارد
حجم نمی خواهد
وقتی تمام کشور وجودم
سرزمین حکمرانی توست . . .

پیامک دوستت دارم و محبت

eshqam.ir

مـَــن
کَـســـیَــــــم ﮐــﻪ
ﻭﻗﺘــــــــﯽ ﯾـﻪ نَــــــفَــــــــرو
ﺩﻭﺳــــــــــﺖ داشتـــه بــــاشَـــــــــــــم…
ﻭﺍﺳــــــﻪ ﺑــقــیــــه
ﻧﻤــــــــﺎﺯ “مِــــیِـّــــــتــــــــ”
مــــــی خــــونَــــــم

پیامک دوستت دارم و محبت

eshqam.ir

تو من را بهتر می شناسی
وقتی لبخند می زنم
یعنی دریاچه ای آرام در صبح ام
یعنـــــی
آنقدر دوستت دارم
که هیچ سنگریزه ای
خوشبختی ام را به هم نمی زند !

پیامک دوستت دارم و محبت

eshqam.ir

دوست داشتنت
تنها کار “عاقلانه ای” است که
از “دلم” بر می آید !

پیامک دوستت دارم و محبت

eshqam.ir

مرا دوست بدار
به سان ِ گذر از یک سمت خیابان
به سمتی دیگر
اول به من نگاه کن
بعد به من نگاه کن
بعد باز هم مرا نگاه کن…!

پیامک دوستت دارم و محبت

eshqam.ir

سرمایه ام تویی !
از تمامِ دنیا فقط …
بی اندازه دوستت “دارَم”

پیامک دوستت دارم و محبت

eshqam.ir

ﺣﺎﻝ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﺩﻣﻮﮐﺮﺍﺳﯽ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﮐﻦ
ﺑﻮﺩﻧﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻘﻂ ﻣﺎﻝ ﻣــــــﻦ ﺑﺎﺷﺪ !

پیامک دوستت دارم و محبت

eshqam.ir

دوست داشتنت بوی باران می دهد
همان قدر بی مقدمه ، همان قدر بی دغدغه
فقط یادت باشد مثل باران مرا بی واسطه دوست داشته باشی . . .

پیامک دوستت دارم و محبت

eshqam.ir

تمام دوستت دارم ها را قطار کرده ام ، تا مرا به تو برساند . . .

پیامک دوستت دارم و محبت

eshqam.ir

کاش باورت نشود که چقدر دوستت دارم
تا تمام عمر آنرا به “تو” ثابت کنم

پیامک دوستت دارم و محبت

eshqam.ir

ﻣﯽ ﺗﺮﺳﻢ ﺁﻧﻘﺪﺭ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺑﺪﺍﺭﻡ
ﮐﻪ ﺧﺪﺍ ﻫﻢ شک ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺁﻏﺎﺯِ ﻋﺸﻖ ﺍﺯ ﺁﺩﻡ ﻭ ﺣﻮﺍ ﺑﻮﺩﻩ ﯾﺎ ﺍﺯ ﻣﺎ !

پیامک دوستت دارم و محبت

eshqam.ir

تمام دکترها جوابم کرده اند
عجب سرطان بدخیمیست دوست داشتنت . . .

پیامک دوستت دارم و محبت

eshqam.ir

سفر به فضا سفینه نمی خواهد
تو بگو دوستت دارم ، فضا با من . . .

پیامک دوستت دارم و محبت

eshqam.ir

نه آبم که رد شوم ، نه سنگم که سفت !
من از جنس دلم ، آدمم ، دوستت دارم !

پیامک دوستت دارم و محبت

eshqam.ir

می پرسی : چقدر دوستم داری ؟
می خندم : جهان را متر کرده ای ؟!

پیامک دوستت دارم و محبت

eshqam.ir

لبهایم را در گلدان می کارم
گلواژه ی “دوستت دارم” می روید . . .

پیامک دوستت دارم و محبت

eshqam.ir

تو را چون آب دریا دوست دارم
به قدر خواب و رویا دوست دارم
سرکاری ! همه اینها دروغه
تو را من بیش از اینها دوست دارم

پیامک دوستت دارم و محبت

eshqam.ir

وقتی تو نیستی …
غریبانه زیستن کار من است
وقتی تو نیستی …
” واژه ها هم خساست می کنند نه دلبری ”
کم آورده ام !
غریبی را بر این دو خط واژه “ دوستت دارم ” حک کن !
بی هوا نوشتم، به هوای کسی …

پیامک دوستت دارم و محبت

eshqam.ir

ﺑﺎ ﺁﻧﮑﻪ ﺯﻧﻢ . . .
ﻧﻤﯽ ﺗﺮﺳﻢ ﺍﮔﺮ ﻧﮕﺎﻫﺖ ﮐﻨﻢ ﻭ ﻣﻦ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ !
ﻧﻤﯽ ﺗﺮﺳﻢ ﺍﮔﺮ ﺑﺎﺭ ﺍﻭﻝ ﻣﻦ ﺑﺒﻮﺳﻤﺖ . . . !
ﻧﻤﯽ ﺗﺮﺳﻢ ﺍﮔﺮ ﺟﺎﺭ ﺑﺰﻧﻢ ﮐﻪ ﻋﺎﺷﻘﻢ !
ﻭﻟﯽ ﻭﺍﯼ ﺑﺮ ﺁﻥ ﻭﻗﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻧﺎﺯ ﮐﻨﯽ . . .
ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺵ ، ﻣﺮﺩﺍﻧﻪ ﻣﯽ ﺭﻭﻡ

پیامک دوستت دارم و محبت

eshqam.ir

کلماتم را
در جوی سحر می‌شویم
لحظه‌هایم را
در روشنی باران‌ها
تا برای تو شعری بسرایم، روشن
تا که بی‌دغدغه بی‌ابهام
سخنانم را
در حضور باد
این سالک دشت و هامون
با تو بی‌پرده بگویم
که تو را
دوست می‌دارم تا مرز جنون
دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی

پیامک دوستت دارم و محبت

eshqam.ir

/ 0 نظر / 37 بازدید