دریا باش ...

دریــــــا بـاش ولــی در ریـــــا نبــــاش...

/ 56 نظر / 8 بازدید
نمایش نظرات قبلی
Asefeh

غریبه ها که هیچ . . . دوستان هم گاهی به اندازه ی دو سه خط بیشتر ، حوصله ات را ندارند .

Asefeh

به تو که رفیق نیمه راه شدی ! تنها به من بگو چه باید میکردم و نکردم ؟ تنها لحظه ای نگاهم کن و مردانه بگو که غیر از عمر و جوانی شور و عشق دیگر چه به پای تو باید می ریختم ؟ من که در هر شرایطی کنارت ایستادم ... و شاید تنها اشتباهم همین اعتمادی بود

Asefeh

روی دیوار روی سایه ایـــــ که به جا مانده از تو چشــــم می کشم و دهانی که بخندد به این همه تنهایی و انتـــظار ... این خانه بعد از تو فقـــــط دیوار استـــــ و تکه ذغالی که خطــــ می کشد نیامدنتـــــــــ را ...

Asefeh

آسمـان هـم کـه بـاشی بـغلت خـواهــم کـرد … فـکر گـستـردگـی واژه نبـاش هـمه در گـوشه ی تـنـهایـی مـن جـا دارنـد … پـُر از عـاشـقـانـه ای تـو دیـگر از خـدا چـه بـخواهــم ؟؟؟

Asefeh

دلم را به دریا زدم دریا گفت:دلت را به من نزن دلت گرفته دله من هم میگیرد. چشمانم را به آسمان دوختم اسمان گفت: به من نگاه نکن چشمانت غمگینه دله من هم میگیرد. بر روی زمین قدم زدم زمین گفت: بر روی من راه مرو قدم هایت سنگین است روی دلم سنگینی میکنی . در اخر سجده رفتم و گفتم خدایا تنهایم نزار).

Asefeh

گاهـــی احساس میڪنَمــ روی دَستـــــ خـدا مــانده اَمــ خَســتہ اَش ڪَردمـــــ خــودَش هَــم نــمــیــدانـــــــد با مَن چــہ ڪــنَــد؟

Asefeh

مــــــیـــدانـــی؟ ادمـــهــــای ســــاده ســـاده هـــم عــاشـــق مـــیـــشــونــد ســاده صــبـــوری مــیــکــنــنــد ســاده عــشــق مــی ورزنـــد ســـــــــاده مــیــمــانــنــد امـــــا سَـــخـــت دِل مـــی کَـــنــنــد آن وقـــت کـــه دِل مـی کَــنــنــد جـــــان مــی دهــنــد آدم هــای ســاده..

Asefeh

دیگر . . . نه صبر ایوبی هست !! و نه بویی از پیراهن یوسف عزیزم … خودت را به کوری بزن اینجا گرگ ها همه چیز را خورده اند

سايه

ايول دمت گرم[تایید][گل][گل][گل][گل][گل][گل]

KIMIYA

wow!!!!!!واقعا زیبا بود![شوخی][خوشمزه][گل][گل][گل]