با تو

با تو
دنیایم چقدرزیباست
بی تو
بی خیال دنیادر دلم قیامتی بر پاست

باتو
یاس میرقصد بر سر پرچین همسایه
بی تو
خاک مرده پاشیده بر سردر هرخانه
ب*اران

/ 0 نظر / 65 بازدید