جملات دلتنگی

دلتنگ آسمان نباش ،
بهانه گیر باران نشو...
خزان فصل ها را پس نزن بانگاهت ؛
طفلی ، دل خورشیدی اش می شکند به قهر !
یک بار هم که شده همراه شو ... با زمستان
با سکوت برفی
با ترس شیرین لغزیدن،
روی سرسره یخی کودک سر خوش همسایه ... !
رنگ دلت را عوض کن ،
سوی نگاهت را
عطر احساست را
شاید به شکرانه اش کمی... فقط کمی باران ،
ببارد بر سر کویر دلتنــگی هایت ... !

/ 0 نظر / 8 بازدید