اس ام اس جدید رفیق با معرفت

بهت نمی گم آدم بی معرفتی هستی چون بی معرفت ها که آدم نیستند


پیامک جدید رفیق با معرفت

eshqam.ir

مرسی خوبم شما خوبی؟ چه عجب یادی از ما کردی طرح شرمنده کردن دوستان


پیامک جدید رفیق با معرفت

eshqam.ir

هنوز رو خاکیم یادمان نمی کنند ! وای به روزی که خاکمان کنند !


پیامک جدید رفیق با معرفت

eshqam.ir

اگه کوه باشی بلندی اگه دریا باشی روانی اگه رود باشی درازی اگه اسمون باشی وسیعی اگه اگه ادم باشی یه اس ام اس می فرستی


پیامک جدید رفیق با معرفت

eshqam.ir

تو ای سمبل معرفت ! کجایی ؟ سلام این هم رسم توست ، دوستی بی کلام ندیدم کسی ، هیچ مانند تو یک روز خوب ، یک روز بد ، بی مرام


پیامک جدید رفیق با معرفت

eshqam.ir

معرفت در گرانیست به هر کس ندهند پر طاووس گران است به کرکس ندهند !


پیامک جدید رفیق با معرفت

eshqam.ir

سلامتی رفیق بی معرفتی که اسم ما گوشه موبایلش خاک می خوره !


پیامک جدید رفیق با معرفت

eshqam.ir

سلام ای بی وفا ای بی مروت سلام ای ساز گیتار محبت سلام کردم نگی تو بی وفایی وگرنه ما که عاشقیم بی مروت


پیامک جدید رفیق با معرفت

eshqam.ir

این اس ام اس رو می زنم به سلامتی همه بی معرفتا که سخت مشغول شطرنج زندگی اند و نمی دونن ما مات رفاقتشون هستیم


پیامک جدید رفیق با معرفت

eshqam.ir

هوار..هوار..هزار..هزار..قطار..قطار دو پا داری..دو پا بیار..فرار از دست رفیق بی عیار


پیامک جدید رفیق با معرفت

eshqam.ir

زغال قلیونم..چاک لبام..آب دماغم..قرمزی چشام بند کفشم..کش شلوارم و… نباش! نیم کیلو باش ولی رفیق باش!


پیامک جدید رفیق با معرفت

eshqam.ir

رفیق ما ر : رذل   ف : فضول   ی : یاقی   ق : قورباغه! خوب نیست.. اینجوری نباش


پیامک جدید رفیق با معرفت

eshqam.ir

رفیق فقط تو آخر مرامی! تا بهت اس ندم اس نمیدی که سگ از تو بیشتر مرام داره!


پیامک جدید رفیق با معرفت

eshqam.ir

خیلی بامرامی اصلا مثل تو من رفیق ندارم آخر معرفتی ته رفیقی ستاد رو کم کنی رفیقای بی مرام


پیامک جدید رفیق با معرفت eshqam.ir
/ 0 نظر / 38 بازدید