عجب خوابی بود

کاش دنیایم خواب باشد
یک خواب پریشان، یک کابوس
که باصدای خوش باران یا چه چه بلبل ویا حتی نوای دل انگیز عشق
چشم باز کنم و ببینم دنیایم زیباست زیبا
و لبخند بزنم به دنیا و بگویم عجب خوابی بود
ب*اران

/ 0 نظر / 3 بازدید