ســــتایش ِ چشــــمهایــت

در ســــتایش ِ چشــــمهایــت 

شــعری نــمیتوان گفت 


خاضـــعانه 

تنــها بــاید 

تماشـــا کــرد ، مســت شد ، رهــا شد ...

/ 6 نظر / 53 بازدید
hadis

تماشاکرد..... مست شد .....رها کرد..... قشنگ بود.....[خنثی]

مهشید

ااااااااییییییییییی بابا همه میگفتن چشای قشنگی داریا باورم نمیشد[چشمک]

مهدخت

اگر مــاه همدم شبهای من شده همه نورش را از آفتاب این روزهایم گرفته خودش و خودم خوب می دانیم .

فاطمه

تنها باید تماشا کرد و مست شد...

a lone daughter

چه انتظاری داری وقتی از اول قصه یکی بود و یکی نه … به راوی بگو بیخیال بشه ، منم دیگه نیستم !