خاطــــرات

"خاطــــرات "

اگر میدانستم

روزی

طناب دارم خواهید شد ،

هیچوقت

نمی ساختم تان ...

 

/ 2 نظر / 6 بازدید
مریم

درد اگر سینه شکافد ، نفسی بانگ مزن ! درد خود را به دل چاه مگو ! استخوان تو اگر آب کند آتش غم ، آب شو ، آه مگو ! [گل][گل]