چه حس غریبی ست...

...  چه حس غریبی ست وقتی تمام چشم ها به تو خیره می شوند و تو حتی یک نگاه هم نمی توانی نثار آنها کنی.

چه حس غریبی ست که تو به همه لبخند می زنی و دیگران فقط به تو خیره می شوند.

چه حس غریبی ست که تو با همه مهربانی و همه با تو نا مهربان.

و چه حس غریبی ست که تو تنهاترینی...

/ 24 نظر / 21 بازدید
نمایش نظرات قبلی
مریم

خدايا
از تجربه ي تنهايي ات برايم بگو
اين روزها سراپا گوشم..!

شفیق

خداوندا تو خیلی بزرگی و من خیلی کوچک ولی جالب اینجاست ٬ تو به این بزرگی من کوچک را فراموش نمیکنی ولی من به این کوچکی تو را فراموش کرده ام . . .

شفیق

آمده ایم که با زندگی کردن قیمت پیدا کنیم٬ نه اینکه به هر قیمتی زندگی کنیم…

شفیق

گوارا ترین زندگی را کسی دارد که به آنچه دارد و به آنچه خداوند به او داده خرسند باشد…

شفیق

انسان موفق کسی است که در تاریکی دنبال شمع بگردد نه اینکه منتظر بشیند تا صبح شود . . .

شفیق

آنان که کاری را نا ممکن میپندارند ٬ با شنیدن خبر انجام آن توسط دیگران فقط یکه میخورند . . .

شفیق

زندگی بافتن یک قالیست ٬ با نقش و نگاری که خودت میخواهی . . .

سمیه

مترسک به گندم گفت گواه باش مرا برای ترسانیدن آفریدند اما من تشنه عشق پرنده ای بودم که سهمش از من گرسنگی بود.... در پناه خداوند باشید