جملات غمگین

خندیدیم اما غمدار...گریمی نبود که پاک شود....

گریه کردیم اما خنده هایمان جایزه می گرفت...

دنیای عجیبی است!!!

زمین خوردیم...،دست زدند!

مردیم...، دست زدند!

جدا شدیم...،دست زدند!!!؟

/ 0 نظر / 13 بازدید