اس ام اس های امام زمان روز جمعه

اس ام اس های امام زمان جمعه-سایت عاشقانه عشقم eshqam.ir

پیامک امام زمان و روز جمعه

SMS Imam Zaman

Eshqam.ir | سایت عاشقانه عشقم

یک عمر به انتظار ماندیم همه

غمدیده و بیقرار ماندیم همه

بازآ که شکست دل ز یاد غم تو

بی روی تو بی بهار ماندیم همه

پیامک امام زمان و روز جمعه

SMS Imam Zaman

Eshqam.ir | سایت عاشقانه عشقم

ای وسعت آسمان آبی

آیینه سبز آفتابی

رخشنده ترین ستاره عشق

ای کاش به شام ما بتابی

پیامک امام زمان و روز جمعه

SMS Imam Zaman

Eshqam.ir | سایت عاشقانه عشقم

ای روشنای راه سبز رستگاری

از چشمه چشم تو نور عشق جاری

می آیی از سمت حضور باور من

می آیی و پیغام سبز عشق داری

پیامک امام زمان و روز جمعه

SMS Imam Zaman

Eshqam.ir | سایت عاشقانه عشقم

دیدیم ترا دوباره بر می گردی

از باغ پر از ستاره برمی گردی

گفتند که چاره نیست بر درد فراق

انگار برای چاره برمی گردی

پیامک امام زمان و روز جمعه

SMS Imam Zaman

Eshqam.ir | سایت عاشقانه عشقم

تا وعده قیامت تو صبر می کنیم

بر داغ بی نهایت تو صبر می کنیم

ای از تبار آینه و آفتاب و عشق

تا مژده زیارت تو صبر می کنیم

پیامک امام زمان و روز جمعه

SMS Imam Zaman

Eshqam.ir | سایت عاشقانه عشقم

غریب آشنا ما را صدا کن

زدست غصّه دل ها را رها کن

اسیر دردهای انتظاریم

به لطفی دردهامان را دوا کن

پیامک امام زمان و روز جمعه

SMS Imam Zaman

Eshqam.ir | سایت عاشقانه عشقم

ای دل ای دل آشنایی می رسد

ناله ها را هم نوایی می رسد

ما که از عشق و جنون آکنده ایم

کارمان آخر به جایی می رسد

پیامک امام زمان و روز جمعه

SMS Imam Zaman

Eshqam.ir | سایت عاشقانه عشقم

ماندیم به داغ انتظارت مددی

ما و غم ودرد بی شمارت مددی

دلخسته از این غمی که در ریشه ماست

در آرزوی فجر بهارت مددی

پیامک امام زمان و روز جمعه

SMS Imam Zaman

Eshqam.ir | سایت عاشقانه عشقم

ای راحت دل قرار جان ها برگرد

درمان دل شکسته ما برگرد

ماندیم در انتظار دیدار ای داد

دل ها همه تنگِ توست آقا برگرد

پیامک امام زمان و روز جمعه

SMS Imam Zaman

Eshqam.ir | سایت عاشقانه عشقم

ای نور خدا به وسعت آیینه

آگاه ز راز خلوت آیینه

یک لحظه بتاب در شب تنهایی

سوگند ترا به حرمت آیینه

پیامک امام زمان و روز جمعه

SMS Imam Zaman

Eshqam.ir | سایت عاشقانه عشقم

/ 0 نظر / 34 بازدید