اس ام اس فلسفی و عرفانی و جملات قصار

چی می شد اگه خدا امروز وقت نداشت به ما برکت بده ،  چرا که دیروز ما وقت نکردیم از او تشکر کنیم .  چی می شد اگه خدا فردا دیگه ما را هدایت نمی کرد ، چون امروز اطاعتش نکردیم  . چی می شد اگه خدا امروز با ما همراه نبود ، چرا که امروز قادر به درکش نبودیم  . . .
پیامک فلسفی و عرفانی و جملات قصار eshqam.ir همیشه قیمتی ترین چیزها آنهایی نیستند که در دوردست ها دنبالشان میگردیم . گاهی همه هستی در کنار ماست ، کم سویی چشمهاست که ما را به بیراهه می اندازد . . .
پیامک فلسفی و عرفانی و جملات قصار eshqam.ir سکوت متن راحتی است که به اشتباه تعبیر میشود . . .
پیامک فلسفی و عرفانی و جملات قصار eshqam.ir من در سرزمینی زندگی میکنم که در آن دویدن سهم آنهائی است که نمیرسند و رسیدن سهم آنهائی است که نمیدوند . . .
پیامک فلسفی و عرفانی و جملات قصار eshqam.ir گاهی گمان نمیکنی و میشود ، گاهی نمیشود که نمیشود ، گاهی هزار دوره دعا بی اجابت است ، گاهی ناگفته قرعه به نام تو میشود گاهی گدای گدائی و بخت با تونیست ، گاهی تمام شهر گدای تو میشود . . .
پیامک فلسفی و عرفانی و جملات قصار eshqam.ir هیچوقت نگذارید زبانتان از افکارتان جلو بیفتد پس گاهی حرفت را بخور تا خورده نشی . . .
پیامک فلسفی و عرفانی و جملات قصار eshqam.ir کودکی که گناه خویش را بدون پرسش ما به گردن می گیرد در حال گذراندن نخستین گام های قهرمانی است . . .
پیامک فلسفی و عرفانی و جملات قصار eshqam.ir کسی که می ماند و نمی پرد به یک راز بزرگ آگاه گشته و آن فلسفه پرواز است. اُرد بزرگ
پیامک فلسفی و عرفانی و جملات قصار eshqam.ir نخستین گام بهره کشان کشورها ، ابتدا نابودی بزرگان و ریش سفیدان است و سپس تاراج دارایی آنها . . .
پیامک فلسفی و عرفانی و جملات قصار eshqam.ir

/ 0 نظر / 35 بازدید