چشم های تو

جنگل سبز چشمانت... هیاهوی آهوی چموشی را به دستم داد، تا ورق ورق از تو بنویسم... و در بیشه زار آغوشت... سرمست از شهد لبانت، بغل بغل واژه های معطر عشق را، بچینم... به پایت ریزم... و تاجی از میخک های احساس، بر پیچکِ زلف مُشکینت بگذارم!  وه! که چه تربناک می شود، نبض سرانگشتانم از واژه ی "تو" . . . جنگل سبز چشمانت… هیاهوی آهوی چموشی را به دستم داد، تا ورق ورق از تو بنویسم… و در بیشه زار آغوشت… سرمست از شهد لبانت، بغل بغل واژه های معطر عشق را، بچینم… به پایت ریزم… و تاجی از میخک های احساس، بر پیچکِ زلف مُشکینت بگذارم! وه! که چه تربناک می شود، نبض سرانگشتانم از واژه ی “تو” . . .

/ 2 نظر / 9 بازدید
ziba

آدمهایی که امروز دوستت دارند و فردابدون هیچ توضیحی رهایت می کنند... آدمهایی که امروز پای درد دلت می نشینند و فردا بیرحمانه قضاوتت می کنند... آدمهایی که امروز لبخندشان را می بینی و فردا خشم و قهرشان... آدمهایی که امروز... ...قدرشناس محبتت هستند و فردا طلبکار محبتت... آدمهایی که امروز با تعریف هایشان تو را به عرش می برند و فردا سخت بر زمینت می زنند... آدمهایی که مدام رنگ عوض می کنند امروز سفیدند، فردا خاکستری، پس فردا سیاه... آدمهایی که فقط ظاهرا آدمند ... چیزی هستند شبیه مداد رنگی های دوران بچگی مان !! هر چه بخواهند می کشند... هر رنگ که بخواهند می زنند.

مهسا

واقعا مرسی،فوق العاده ست.... خسته نباشی