دیـــوار ِ دلـــم

آیــــنه
با تـــو ام . . .
محــــض رضای خـــدا برای یــــکبار هم شـــده
به جـــای چشمـــهایم دلـــم را نشان بـــده
... تـــا بدانــــند
دیـــوار ِ دلـــم آنقــــدرها هم که فـــکر میــــکنند
کـــوتاه نیــــست
گاهـــی زیـــادی کـــوتاه می آیم

 

 

/ 6 نظر / 5 بازدید
hadis

گاهی زیادی کوتاه میام.............زیبا بود علی جان[ماچ][قلب]

a lone daughter

همیشه نگاهت به اون بالا باشه تا دلت از این پایینی ها نگیره…

سارا

دل عجب چيزيه!خــــــــــــــعلي صبر و تحمل داره ه ه.... خيلي متنه قشنگي بوود[لبخند]