به قیمت من !!!

این شعرها، فروشی‌ست!

به قیمت ِ من.

بیا بخر

شاید بهانه ای شد و به چشم ِ خریدار نگاهم کردی...

/ 37 نظر / 6 بازدید
نمایش نظرات قبلی
نداجون

آنگاه که ضربه های تیشه زندگی را بر ریشه آرزوهایت حس میکنی؛ به خاطر بیاور که زیبایی شهاب ها از شکستن قلب ستارگان است

نيلوفر

با توام بی حضور تو بی منی با حضور من می بینی تا کجا وفادار ماندم تا دل نازک پروانه نشکند ؟ همه ی سهم من از خود دلی بود که به تو دادم [گل]

ساقی

گاه دلتنگ میشوم دلتنگترازهمه دلتنگی ها گوشه ای مینشینم وحسرت هارامیشمارم باختن ها وصدای شکستن ها را کدامین امید را ناامیدکرده ام کدامین خواهش را نشنیدم به کدام دلتنگی خندیده ام که این چنین دلتنگم…………

داش دیوونه

ببین واسه من از این حرفها نزن . بگو چند تا نقدی واست چک بی محل بکشم [قهقهه][قهقهه] دیدی من چه با مزه ام [قهقهه][قهقهه][بغل][ماچ] داداش خودمی

boshra

[گریه][گریه][گریه] بسیار زیبااااااااااااااااااااا

boshra

[بغل][قلب][قلب][قلب]

یلدا

علی قربونت برم الهی قیمت تو قیمت اشک مجنون لیلیه.... [لبخند]