سهم خــود

هـــر کـــسی
به سهم خــود
از دنیا چــــــــــــیزی بــرمی دارد
مـن از دنــــــیا
دســـــت بـــــر داشــته ام

/ 6 نظر / 7 بازدید
رها راد

مگه می شه از دنیا دست برداشت ؟ من زمانی دست برمی دارم که دیگه تو این دنیا نباشم ...........

مهدخت

نه اینکه زانو زده باشم … نه !!! فقط تنهایی سنگین است…

a lone daughter

حتما نباید مدت ها دور از تـــو باشم . . . تا تنـها شــــــوم یک روز من بی تـــو، یک عمر تنهاییست

hadis

من از دنیا یه دل شکسته بر داشتم.....[دلشکسته]

سارا

سهم من از دنیا بی سهمی است... [گل][گل][گل]

داش دیوونه

ای وای علیرضا اگه ازش دست برداری اونوقت خودش هی میاد دنبالت [گل]