ساعت ها...

هیچ کس نمیداند

ساعت ها خیره شدن به اسمانی که

پشت میله های پنجره محبوس مانده چه حسی دارد

وساعت ها خیره شدن به پرنده هایی که

در قفسی بزرگ تر پرواز میکنند

هیچ کس نمیداندچقدر سخت است

وقتی پرده ها از بوی دست هایت خسته میشوند

واسمان هر چه فکر میکند بوی بالهایت را به خاطر نمی اورد هیچ کس نمیداند...

وتمام روز اینه ها را دنبال

لبان کودکی ات میگردی

وزل میزنی به چروک تازه ای که زاویه ی تازه ای از صورتت را کشف کرده است

زل میزنی...

ساعت ها وساعت ها...

ای ساعت ها..

ساعت ها..

چگونه چمدان کهولتم رابه فردا خواهید رسانید

با عقربه هایی که همیشه روی حالا ایستاده اند

وچگونه با لبان کودکی ام نخندم

در اینه هایی که یقین دارند عقربه ها...

تمام عمر برعکس چرخیده اند

/ 2 نظر / 4 بازدید
علیرضا

بهههههههههههههه به سلام حدیث جان [قلب] خیلی قشنگ بود عزیزم [قلب] یواشکی آپ می کنیااااااااااااا یه خبر بدااااااااااا [نیشخند]