اس ام اس های فلسفی و عرفانی جذاب و زیبا

اگر شیفته کارت نباشی ، روانت بیمار می شود و در نهایت پیکرت از پای در خواهد آمد .
پیامک فلسفی و عرفانی جذاب و زیبا eshqam.ir آیا از بخشندگی و مهربانی که نخستین حالات خداوند است ، در ما نشانی هست ؟
پیامک فلسفی و عرفانی جذاب و زیبا eshqam.ir با ولخرجی تنها مال نمی رود ، زمان ارزشش فراتر است ، و آن هم نابود می شود
پیامک فلسفی و عرفانی جذاب و زیبا eshqam.ir اگر آماده نباشیم ارزشمندترین زمان ها را نیز از دست خواهیم داد ، و کسی که آماده نیست بخت کمتری برای پیروزی خواهد داشت ، آمادگی یعنی بروز بودن در هر حرفه و کاری . . .
پیامک فلسفی و عرفانی جذاب و زیبا eshqam.ir شهامت گله ، ناشی از چوپان بیدار است . . .
پیامک فلسفی و عرفانی جذاب و زیبا eshqam.ir بیچاره مردمی که فرمانروایانش رایزن ! ، و رایزنانشان فرمانروا هستند . . .
پیامک فلسفی و عرفانی جذاب و زیبا eshqam.ir کودکی که گناه خویش را بدون پرسش ما به گردن می گیرد در حال گذراندن نخستین گام های قهرمانی است . . .
پیامک فلسفی و عرفانی جذاب و زیبا eshqam.ir کیهان دارای ساختاری هدفمند است . این ساختار به آن پویایی بخشیده ، و برآیندی شگرف ، در آن بر جای می گذارد . . .
پیامک فلسفی و عرفانی جذاب و زیبا eshqam.ir تنهایی برای جوان ارزشمند ، و برای پیر آزار دهنده است . . .
پیامک فلسفی و عرفانی جذاب و زیبا eshqam.ir هر قدر به دیگران احترام بگذاریم ، به ما احترام خواهند گذاشت
پیامک فلسفی و عرفانی جذاب و زیبا eshqam.ir آینده جوانان را از روی خواسته ها ، و گفتار ساده اشان ، می توان پی برد ، نپنداریم که میزان دارایی و یا امکانات آنها ، دلیلی بر پیروزی و شکست آنهاست ، تنها مهم خواسته و آرزوی آنهاست . . .
پیامک فلسفی و عرفانی جذاب و زیبا eshqam.ir کسی که می ماند و نمی پرد به یک راز بزرگ آگاه گشته و آن فلسفه پرواز است. اُرد بزرگ
پیامک فلسفی و عرفانی جذاب و زیبا eshqam.ir نخستین گام بهره کشان کشورها ، ابتدا نابودی بزرگان و ریش سفیدان است و سپس تاراج دارایی آنها . . .
پیامک فلسفی و عرفانی جذاب و زیبا eshqam.ir

/ 0 نظر / 29 بازدید