پیامک دوستت دارم

احتیاجی به تسبیح نیست ،
دستانت را که به من بدهی با انگشتانت ذکر “دوست داشتن” می دهم . . . پیامک دوستت دارم eshqam.ir زندگی می کنم و برایش دلیل هم دارم :
دوست داشتن تــــــــــــــــــــــو … پیامک دوستت دارم eshqam.ir
و چه انتظار بزرگی است
اینکه بدانی
پشت هر “دوستت دارم”
چقد دوستت دارم…! پیامک دوستت دارم eshqam.ir
دوست داشتن یعنی
وقتی میــــدونه…
رو چیزی حساسی…
یا از کاری بدت میـــاد…
حواسش هست که ناراحتت نکنه…
دوست داشتن یعنی همین… پیامک دوستت دارم eshqam.ir
گوش تلفن کر
“دوستت دارم ” را امشب
در گوش خودت
خواهم گفت . . . پیامک دوستت دارم eshqam.ir
به یک “نترس”
به یک “نوازش”
به یک “آغوش”
به یک “دوستت دارم”
خلاصه بگویم به “تو” نیازمندم پیامک دوستت دارم eshqam.ir
و من هنوز تو را مثل “تمام شد” مشق شبم دوست دارم … پیامک دوستت دارم eshqam.ir
از من نپرس چقدر دوستت دارم ،
اینجا در قلب من حد و مرزی برای حضور تو نیست . . . پیامک دوستت دارم eshqam.ir
باران بند آمد
ولی نبودن تو همچنان میبارد
باران بند آمد
ولی دوست داشتن تو بند نمی آید . . . پیامک دوستت دارم eshqam.ir
دوست دارمش
از بند تا بلند
از دست تا دعا
از صبر تا خدا
حتی اگر…
همه بگویند : از آن من نیست پیامک دوستت دارم eshqam.ir
چــه خــوبــ اســتـــ اَگـــر
آدم هـــا یــکــ نـــفـر را
هـَــر روز دوســتـــ داشـــتــه بــاشــنــد
نــه هـَــر روز یـکــ نــفــر را … پیامک دوستت دارم eshqam.ir
یه “دوستت دارم”هایی هم هست …
میدونی دروغه ها …
ولی قلبت واسه باورش به عقلت التماس میکنه …! پیامک دوستت دارم eshqam.ir
روزی چند بار دوستت دارم
یکبار وقتی که هوا بَرَم می دارد ، قدم می زنیم
وقتی که خوابم می آید ، تو می آیی
یکبار وقتی که باران ناز می کند ، دلِ ناودان می شکند و می بارد
وقتی که شب شروع می شود ، تمام می شود
یک بار دیگر هم دوستت دارم !
باقیِ روز را
هنوز را پیامک دوستت دارم eshqam.ir
می دانی که هنوز “دوستت دارم” عاشقانه ترین هدیه ای است که برای تو دارم ! پیامک دوستت دارم eshqam.ir
به دوست داشتَنت مشغولم …
همانند سربازی که سالهاست ؛ در مقرّی متروکه ،
بی خبر از اتمام جنگ ،
نگهبانی می دهد…! پیامک دوستت دارم eshqam.ir
آدمهایی هستند که شاید کم بگویند “دوستت دارم”
یا شاید اصلا به زبان نیاورند دوست داشتنشان را … بهشان خرده نگیرید !
این آدمها فهمیده اند “دوستت دارم” حرمت دارد ،
مسئولیت دارد
ولی وقتی به کارهایشان نگاه کنی دوست داشتن واقعی را میفهمی ،
میفهمی که همه کار میکند تا تو بخندی ، تا تو شاد باشی …
آزارت نمیدهد ، دلت را نمیشکند …
به هر دری میزند که با تو باشد ! پیامک دوستت دارم eshqam.ir
آن که ” دلت را شکست ” … ” تاریخ تولدش ” یادت مانده …
آنکه ” رهایت ” کرد تاریخ ” آمدنش ” و”رفتنش”… دقیق
و آنکه ” احساست ” را بــه بازی گرفت …
لحظه بــه لحظه خاطراتش را سالها در یاد داری … !
اما…
آنکه دوستت دارد سطری در تارخ زندگیت بـه نامش زده ای !!؟ پیامک دوستت دارم eshqam.ir

/ 0 نظر / 44 بازدید