چه خیال...!

 

دیرگاهیست...

بالهایمان را آویخته ایم به چوب لباسی!

عادت کرده ایم به زمین...

زمین جای گرم و نرمیست...

چه خیال...!

اگر چشمانمان را خواب....

چه خیال اگر دلهایمان را آب برده باشد...

 

/ 4 نظر / 9 بازدید
hadis

زیبا بود علی جووووون.[ماچ]

hadis

دوزاریت کجا افتاد برم بردارم؟؟؟؟؟؟

hadis

علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى؟؟؟؟؟؟؟

مهدخت

از تو ،دلگیر نیستم از دلم دلگیرم که نبودنت را صبورانه تحمل می کند بی هیچ شکوه ای