جملات خدا

خدا نه بهشت خلق کرده است و نه جهنم!!!

ما خود خالق بهشت و جهنم خویش هستیم؛

بهشت و جهنم، چیزی نیست جز:

امتداد همین زندگی در دنیای بعدی
/ 2 نظر / 4 بازدید
ستاره

سلام خیلی قشنگ بود اگه تونستی به وب منم یه سر بزن

ندا

[قلب]