جملات عاشقانه

طلسم خواهم کرد قلبت را 
باوردهای عاشقانه ام

می خواهم تصاحب کنم تمام قلبت را
وحکومت کنم برتمام احساست
همانگونه که تو
سالهاست
سلطان قلب عاشقم شده ای

 

.

.

.

صدایم را بشنو
                  کلماتی را که ازاعماق جانم
                  باتمام احساسم برایت میگویم

غم نامه باران را بخوان
                           بامن همراه شو
                           کافیست دستانت را برای لمس باران ازپنچره قلبت درازکنی
                           طراوتش را حس خواهی کرد

درک بـــــــــــــــــ*اران به همین سادگیست

 

/ 4 نظر / 15 بازدید
مریم

جاذبه سیب ، آدم را به زمین زد و جاذبه زمین ، سیب را ! فرقی نمیکند ؛ سقوط سرنوشت دل دادن به هر جاذبه ای غیر از خداست

مریم

تو را می بینم خدایا.... راه را نمی بینم. اما مهم نیست......... همین کافیست که تو راه را می بینی و من تو را ...

مریم

تمام غصه هاي دنيا را ميتوان با يكـ جمله تحمل كرد : خدايـــــا ميدانـــــم كــــــ ميبينــــــي .

باران

عکسای وبت قشنگن به منم سربزن