حـقـیـقـتــ

حـقـیـقـتــ دارد !

کافـی سـتــ چــمـدان هــایــت را بـبــندی تــا حــاضـر شــونــد ،

هـمه.. بـــرای ِ از یـــاد بــُـردنــت !

آنـکه بــیشتـر دوستـت میــدارد ،

زودتــــر . . . !!!

/ 2 نظر / 8 بازدید
a lone daughter

بی تو مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم همه تن چشم شدم خیره به دنبال تو گشتم شوق دیدار تو لبریز شد از جام وجودم شدم آن عاشق دیوانه که بودم