آرزوهــآمـ

مـنــ ..

تـنــهـآیـے ..

اُتـآقـمــ ـ ..

خـآطــرآتــ ـ ..

بــغــضــ ـ ..

+ بـدونــِ ــ تـو دیــوآر آرزوهــآمــو گــرد و غــبآر گــرفــتـه..

/ 4 نظر / 6 بازدید
مریم

هیچ کس درد دیگری را نمیداند! چه کشنده است که همه با هم زندگی میکنند............ اما....همه تنهایند! [گل][گل]

a lone daughter

راه کم اورده ام از بس خودم را به آن راه زدم

----$$_________$$$ __$$$$_______$$$___$$$$$ _$$$$$$_____$$$___$$$$$$$ $$$_$$$$___$$$__$$$$____$ $____$$$$_$$$$_$$$ _______$$-$$$$$-$$----$$$$$ ____$$$$$$$$$$$$_$$$$_$$$$$ ___$$$$$$$$$$$$$$$$$_____$$$ __$$$__$$$$$$$$$$$$________$ مـــــــن اپــــــم!!! بدو بیـــــــــــاپاييزفصل زيبا _$$___$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$___$$$$_$$$_$$$__$$$$$ $___$$$$___$$__$$$$___$$$ ____$$$_____$$___$$$____$$ ____$$______$$$___$$$____$ ____$$_______$$____$$$ ____$________$$$____$$ ____ _________$$$____$ _____________$$$ _____________$$$ ____________ $$$, ____________$$$ ___________$$$ _________$$$$$ ________$$$$$ ______[گل][گل][گل][گل]

مهدخت

بعدتو دیگ هیچ آرزویی برام نمونده