تلخ

دانه های سرخ...

یک به یک...

می ترکند و خونشان...

در رگهایم مستانه می تا
زند!


هر بار که...

نگاه عاشقانه ات...

انار دلم را می شکافد.

.

.

.

این پیغامی ست...

از سمت
تنهایی دلم...


برای...

روح بی خیال ذهنت:

مغرور بمان ؛

نیا...!

تا من شاعری کنم با عاشقی ام.

می ترسم آنقدر دیر کنی...

که نبودنت را بیشتر از..................

خودت بخواهم.

/ 0 نظر / 8 بازدید