زندگی با تو زیباست

امروز خورشید میدرخشد
در نقطه ای بعید
باطلوعی زیبا
تویدی از مهر
وزیباتر از تصورات قطره باران تنها
و دور مانده از دریا
امروز را بخاطر میسپارم
جایی در دفتر خاطراتم
می نویسم بوی مهر می آید از نگاهت
این یعنی زندگی با تو زیباست
ب*اران

/ 0 نظر / 8 بازدید