اس ام اس خاطرات

آن که در آن جا خوش کرده ای دل است نه شهربازی

تاب بازی ندارد بی انصاف


پیامک خاطرات گذشته

eshqam.ir

صبرت که تموم شد نرو

معرفت تازه از اینجا شروع می شه


پیامک خاطرات گذشته

eshqam.ir

تـو چـه مـی فـهـمـی از روزگـارم

از دلـتـنـگـی ام

گـاهـی بـه خـدا الـتـمـاس مـیـکـنـم

خـوابـت را بـبـیـنـم

مـی فـهـمـی ؟

فـــــقــــــط خـــوابــــــت را


پیامک خاطرات گذشته

eshqam.ir

کسی که تو حرفاش زیاد می گه بی خیال

بیشتر از همه فکر و خیال داره

فقط حال و حوصله ی بحث و صحبت دربارشون رو نداره


پیامک خاطرات گذشته

eshqam.ir

شب ها

زیر دوش آب سرد رها می کنم

بغض زخم هایم را در حالی که

همه می گویند خوش به حالش چه زود فراموش کرد


پیامک خاطرات گذشته

eshqam.ir

این روزها همه به من دلتنگی هدیه می دهند

لطفا آتش بس اعلام کنید

به خدا تمام شد دلم


پیامک خاطرات گذشته

eshqam.ir

دراین بازار نامردی به دنبال چه میگ ردی؟

نمی یابی نشان هرگز تو از عشق و جوانمردی

بروبگذر از این بازار ازاین مستی و طنازی

اگر چون کوه هم باشی در این دنیا تو می بازی


پیامک خاطرات گذشته

eshqam.ir

حکایت من حکایت کسی است

که عاشق دریا بود اما قایق نداشت

دلباخته سفر بود اما همسفر نداشت

حکایت کسی است که زجر کشید  اما ضجه نزد

زخم داشت ولی ناله ای نکرد

نفس می کشید اما همنفس نداشت

خندید اما غمش را کسی نفهمید


پیامک خاطرات گذشته

eshqam.ir

گاهی چقدر دلم هوس شیطنت می کند

از همان شیطنت هایی که حرف تو پشت بند آن باشد

که می گویی مگه دستم بهت نرسه


پیامک خاطرات گذشته

eshqam.ir

/ 0 نظر / 7 بازدید