بابا لنگ دراز

تمام دلخوشی دنیای من به این است که ندانی و دوستت بدارم!!؟

وقتی میفهمی و میدانی مرا.....

چیزی درون دلم فرو می ریزد....

چیزی شبیه غرور....

بابا لنگ دراز عزیزم لطفا گاهی خودت را به نفهمیدن بزن و بگذار دوستت بدارم....!

بعد از تو هیچ کس الفبای روح و خطوط قلبم را نخواهد خواند....

نمیگذارم....

نمیخواهم....!

بابا لنگ دراز من همین که هستی دوستت دارم....

حتی سایه ات را که هرگز به آن نمیرسم!!!.......

(جین وبستر)

/ 0 نظر / 55 بازدید