آرامش

دلم بچگی می کند… پشت کدام


مغازه پابکوبم تابرایم آرامش بخرند!!؟

 

/ 8 نظر / 7 بازدید
نیلوفر

من را زیر خاکستر جا گـــــذاشتـــــــی! آهـــــــایـــــــــــــ با توام تـو یادتـــــ نـــرود! من به خاطرتــــــــو آتـــــــش گـــرفته ام[گریه]

سکوت

تویی که مرا در حال سقوط می بینی ، آیا تا به حال اندیشیده ای که شاید تو وارونه ایستاده ای ؟

مریم

فاجعه ی زندگی من این است که یک بار زندگی را مثل زهر نوشیده ام و گذشته ام ئ اکنون که به اندیشیدن بدان باز گشته ام احساس می کنم همان جام زهر را بی نهایت بار از نو و از نو می نوشم و می نوشم

مریم

مردم از هر چیزی سخن می گویند به ویژه ار آنچه درباره اش هیچ نمی دانند شاید بزرگترین دشواری همین باشد زندگی چنان که ما می شناختیم پایان یافته ولی هنوز کسی نیست که بداند چه چیزی جای آن را گرفته است

مریم

یک عمر در انتظاری تا بیابی آن را که درکت کند ... و تو را همانگونه که هستی بپذیرد و عاقبت در می یابی که او از همان آغاز " خودت " بوده ای

مریم

به خدا بُغض همان خدا ست ...، از رگ ِ گردن نزدیک تر ... اصلن توی ِ گلو ست همیشه ...

مریم

شادی ها را به وجود آوریم کنیم بر دیگران غم ها را از بین ببریم از برای دیگران یه چیزه دیگه . . . زندگی به کامت نیست؟!! اهان به کامت است اما شیرین نیست؟! پس میتوان زندگی را به کام دیگران شیرین کنیم حتی با یه لبخند جدا زندگی ساده است ، پس سخت نگیر...