حق گرفتنیست

داشتنت
خواستنت
بودنت
کنار قلبم
حق من است
و حق گرفتنیست
حال تو چشمانت را از چشمانم بدزد
ب*اران

/ 4 نظر / 39 بازدید
زهرا

عالی بود علیرضا

زهرا

[لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند]

انسان

[دست][دست]عالیییییییییی

مجید

خیلی متن هات زیبا بودن دلم هوای روزای خوب رو کرد که دیگه نیستن