تنهایی

زخمی به عمق تنهایی
بدون هیچ شانه ای
اشکی به وسعت باران
بدون هیچ نوازشی
وقلبی به بزرگی امید
بدون هیچ تردیدی
امشب اشک مرهمی است
تافردا خورشید بخت من هم طلوع کند

ب*اران

/ 1 نظر / 7 بازدید
زهرا...

یکی بود که دیگه نیست. و این تمام ماجراست...