پیامک جدید بوسه

دردهای من دیازپام نمی خواهند
مُسَکن ِ بوسه هایت …
عجیب ، آرامم می‌کند !

پیامک جدید بوسه

eshqam.ir

چه اعجازیست
بهار لب هایت
با هر بوسه که میکاری
گونه هایم گل می دهد . . .

پیامک جدید بوسه

eshqam.ir


یک استکان بوسه داغ
یه بشقاب بزرگ عشق بی پیرایه
یک پیاله گل سرخ
یک کف دست نان صداقت
از شکر خودت هم کمی بریز تا شیرین شود
این صبحانه عشق است با تو خوردن صفا دارد !

پیامک جدید بوسه

eshqam.ir


بـا هیچـ مـَزه اے عـَوَضـ نمـے کـنمـ
نمکـ ِ چهـره اَتـ را
امـا مـُتـ ِـعـَجـبمـ از شیـــریـنــــی لَبـانـتـ  دَر ایـטּ نمکـ زار …

پیامک جدید بوسه

eshqam.ir


نقطه قوت تو نقطه ضعف منه :
بوسه هایت . . .

پیامک جدید بوسه

eshqam.ir


یک فرصت به من بده که غلط ببوسمت
و تمام طول سال را جریمه ام کن که از روی آن هزار بار تمرین کنم . . .

پیامک جدید بوسه

eshqam.ir


دیـگـر هـیـچ مـزه ای دلـچـسـب نـخـواهـد بـود . .
مـن تـمـامِ حـسِ چــِشـایـی ام را . .
رویِ لـبـانـت . .
جـا گـذاشـتـه ام . .

پیامک جدید بوسه

eshqam.ir


ایستاده است تا صبح
چشم به راه بوسه ایی که نفرستادی
بیچاره دلم…

پیامک جدید بوسه

eshqam.ir


طعم لبهای تو شاید جزو چهار مزه ی اصلی نباشه
اما . . .
اصلی ترین مزه های زندگیه !

پیامک جدید بوسه

eshqam.ir


فقط یک پیک از شراب لبانت خوردم
چند ساله بودند این لبانت ؟
عمری گذشت
و هنوز وقتی به تو فکر می کنم
تلو تلو می خورم…!

پیامک جدید بوسه

eshqam.ir


یک روز می بوسمت !
یک روز که باران می بارد،
یک روز که چترمان دو نفره شده
یک روز که همه جا حسابی خیس خیس است ،
یک روز که گونه هایت از سرما سرخ سرخ شده ،
آرامتر از هر چه تصورش کنی ،
آهسته می بوسمت…!

پیامک جدید بوسه

eshqam.ir

/ 0 نظر / 31 بازدید