عاشقانه ...

من اینجا ساکت نشسته ام 
آمدنت را انتظار میکشم
وعاشقانه برایت مینویسم

دیگر نه بوسه هایت را میخواهم 
نه نوازشهایت را
حتی دیگربرایت درددل نمیکنم که برایم غمگین شوی

عشقم توفقط باش
من ساکت میشوم

 

معتادشده ام 
استخوانهایم ازدوریت درد میکنم
به موهایم چنگ میزنم
خدایا فقط یک بوسه یک آغوش یک دوستت دارم ساده 
نه فقط یک نفست را محتاجم تا تسکین تمام دردهایم باشد

امابازهم روزگاربه رویم میخندد ومیگوید
این نیز برایت خیلی زیاداست

 

عشقم
عزیزم
نفسم 
تو میگویی دوریت سخت است 
ومن میگویم دوریت دیوانه ام کرده است 

تومیگویی آیامیخواهی کنارت باشم 
ومن میگوییم بی تو ادامه این راه برایم ممکن نیست

اینها خواسته های دل منند اما واقعیت تلخ است وسیاه 
بالاتراز سیاهی هم رنگی نیست

 

تو مرا به یاد خیلی چیزها میندازی

بیادعشق آتشینم
بیادبوسه های شیرینت
آغوش گرمت 
دستان نوازش گرت
دروغ هایت
زورگویی هایت
بی منطق بودنت
بدبختی هایی که برایم به ارمغان آوردی
حقارت هایی که بخاطرتو متحمل شدم
بیماریت
وصبر............
 صبرم و
صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرم به اندازه تمام بدبختیهام

دایره المعارفی هستی برای خودت

 

یاداو 
همواره با آهی جان سوز
 از اعماق وجودم
و سنگینی باری برروی قلبم همراه است 

خدایا دیگرتحمل این باررا واین سوز درون را ندارم 

""آیا کمکم میکنی؟ ""

 

برای باور یک زن به زیباییش نگاه نکنید
در آغوشش بگیرید
به صدای قلبش گوش کنید
دستش را بگیرید
و تمام خیابان را در کنارش مردانه قدم بزنید . . .

 

لبخنداش وقتی زیباست که می دونم دلیلش خودمم

 

زندگی من در همان دوران کودکی به پایان رسید

/ 56 نظر / 13 بازدید
نمایش نظرات قبلی
ي تنهاي بي تو

من اينجا آرام درسكوت ولبريز ازعاشقانه هايي كه بيادت مينويسم اينجا اكنون براي من نه آرامش يك بوسه حياتي ست نه گرماي نوازشي لازم اينجا براي من تنها عشق تو درسكوت ... چيزي بجزدوري توبمن نزديك نيست

ي تنهاي بي تو

زهرخنده هاي روزگار جام لبالب نوش من محتاج يك هوابراي باتوبودنم محتاج يك نفس براي عاشقانه گفتنم ...

ي تنهاي بي تو

واقعيت اين بود كه امروز من ازگذرگاه هميشگي گذشتم همان راه عبور هماره ي ... تنها بي تكيه گاه آرام وهمچنان صبور...

ي تنهاي بي تو

بامن مرور كن تمام لحظه هاي تلخ بامن مروركن وصبركن چون من درحسرت بودن...

ي تنهاي بي تو

مددي ميخواستم تا كه پنهان كندم درخود ورهايم كند از ازخاطرات مددي ميخواستم وچه گمراه بودم كه ميخواستم غم زيباي دلتنگي ات را وآه سوزان حسرت هايم را وسنگيني احساس بودنت را با مددي كاهش دهم من اينگونه خواهم ماند وهميشه در زيبايي هاي اين بحرغم غريقي بي ساحل خواهم ماند ...

ي تنهاي بي تو

براي باوريك زن تنها ب نداي قلبش گوش كنيد وقتي درآغوشتان با چشماني گشوده به مردانگيتان خيره شده...

ي تنهاي بي تو

زمان ايستاد درگذرسالها ومن هنوز همان كودك بازيگوش ديروزم كه امروز بازيگر زمان شدم ...

نيلوفر

بی هیچ صدائی می آیند زمانی که نمی دانی در دلت یک مزرعه آرزو می کارند و… بی هیج نشانی از دلت می گریزند تا تمام چیزی که به یاد می آوری حسرتی باشد به درازای زندگی چه قدر بی رحمند رویاهـا [دلشکسته] عالي بود گلم [دست][دست][دست][دست]

مهدخت

حاضر... یعنی که هستی حتی اگر نیستی ! تو حاضری ! حاضر و در حضور .. شاید کنارم نیستی ! اما من با تو ام... و تو هم با من... تو حاضری و عطر بودنت را با مشام جان استشمام میکنم..

نفس

بعضی وقتا هست که دوس داری کنارت باشه… محکم بغلت کنه… بذاره اشک بریزی راحت شی…. بعد آروم تو گوشت بگه: ” دیوونه من که باهاتم “