پاییز عاشقانه

دلم پاییز میخواهد
همان تابلونارنجی و زردو قرمز 
همان تابلویی که خداباحوصله به تن طبیعت میکشد 
دلم هوای ابری و پرازمه  با نم نم باران میخواهد 
دلم شنیدن موسیقی زیبا باران که به شیشه پنجره  می نوازد
بلند شدن بوی نم که بی اراده مجبورت میکنددستانت را  بازکنی وباتمام وجودت ششهایت را  پرکنی ازاین هوای دل انگیز 
وبیشترازهمه دراین هوای روح بخش دلم تورا میخواهد 
دلم میخواهد بیایی صدایم کنی
ازپشت پنجره قامت مردانه ات برایم زیباترازهمیشه مدهوشم کند 
نفهمم برای رسیدن به تو می دوم یا پرواز میکنم 
دستانم را دردستانت بگیری ودرزیرباران خودرا به دست جاده بسپاریم و برویم و برویم و برویم 
هواکه کمی سرد ترشد بیشتر به بازوانت آویزان شوم 
وتو عاشقانه نگاهم کنی آغوش بگشایی ودرپناه بازوان مردانه ات مرابگیری 
ومن بنالم که هوا چقدرسرد شده است 
وتو با شیطنت همیشگیت محکمتر مرا بخود بفشاری و بگویی " چه بهتر"
دلم پاییز میخواهد ‎

بــــــ*اران


/ 4 نظر / 10 بازدید
مریم

ﺧـــــﻮﺷﺤـــﺎﻝ ﺑـــــﺎﺵ (!) ﺁﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ [ ﺣــــــﺴـــــﺎﺩﺕ ] ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ... .. ﺁﻧﮑﻪ ﭘــﺸــﺖ ﺳـــﺮﺕ [ ﺣـــــــﺮﻑ] ﻣﯿﺰﻧﺪ . ... . ﺳـــﺎﻋــﺖ ﻫﺎﯼ ﻃــــﻮﻻﻧﯽ ﺍﺯ [ ﻣـــــﺤﺒـﻮﺏ ﺑـــﻮﺩﻧﺖ] ﺭﻧــــﺞ ﺑﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ (!)

مریم

گورستان پر از افرادیست .... که میپنداشتند چرخ دنیا بدون انها نمی چرخد!!!!!!

مریم

زندگی به من آموخت که هیچ چیز از هیچ کس بعید نیست!!!!

یاسمن

حسو حالم خوش نیست اونی که دوسش ندارم میخواد تنهام بذاره یکی داره اونو ازم میگیره[گریه]