خاطرات

احساس ها که میمیرند‎
شعرها هم فراموش می شوند‎
روح زندگی به خواب مرگ میرود‎
می ماند یک جسم ازجنس سنگ‎
سخت ، بی هیچ انعطافی‎
زندگی میشود روزمرگی‎
با هزارجان کندن صبح را به شب و شب را به صبح پیوند می زنی‎
فقط گاهی ‎
نسیمی ازخاطرات احساس بی جانت را می نوازد‎
ولبخندی محو صورتت را زیباترنقش میزند‎
کاش بازهم جوانه های احساس‎
درقلبت سبزشوند‎
کاش کسی بیاید 
کسی ازجنس عشق 
ازاین خواب مرگ بیدارت کند ‎
بگوید تو برای من زندگی هستی و جان دوباره به زندگیت دهد‎

بــــــ*اران


/ 5 نظر / 3 بازدید
پرنــسـِسـ♥

تو رویای منی‎ شیرین ‎ زیبا‎ سحرانگیز‎ ومن تسخیرچشمانت‎ عشق را بوسه خواهم زد..‎ g

nafas

vebe xobi dari be manam sar bezan movafaq bashi

دنيا

__۰♥۰♥_____♥۰♥۰,*-:¦:-* _۰♥۰۰۰۰♥___♥۰۰۰۰♥۰,*-:¦:-* ۰♥۰۰۰۰۰۰۰♥۰۰۰۰۰۰♥۰,*-:¦:-* ۰♥۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰♥۰,*-:¦:-* _۰♥۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰♥۰,*-:¦:-* ___۰♥۰۰۰۰۰۰۰۰♥۰,*-:¦:-* _____۰♥۰۰۰♥۰,*-:¦:-* _______۰♥۰,*-:¦:-* _____۰,*-:¦:-* ____*-:¦:-*_____۰♥۰♥____♥۰♥۰ __*-:¦:-*____۰♥۰۰۰۰♥___♥۰۰۰♥۰ _*-:¦:-*____۰♥۰۰۰۰۰۰۰♥۰۰۰۰۰۰♥۰ _*-:¦:-*____۰♥۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰♥۰ __*-:¦:-*____۰♥۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰♥۰ ____*-:¦:-*____۰♥۰۰۰۰۰۰۰۰♥۰ ______*-:¦:-*_____۰♥۰۰۰♥۰ _________*-:¦:-*____۰♥۰ ______________,*-:¦:-* ___۰♥۰♥_____♥۰♥۰,*-:¦:-* _۰♥۰۰۰۰♥___♥۰۰۰۰♥۰,*-:¦:-* ۰♥۰۰۰۰۰۰۰♥۰۰۰۰۰۰♥۰,*-:¦:-* ۰♥۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰♥۰,*-:¦:-* _۰♥۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰♥۰,*-:¦:-* ___۰♥۰۰۰۰۰۰۰۰♥۰,*-:¦:-* _____۰♥۰۰۰♥۰,*-:¦:-* _______۰♥۰,*-:¦:-* _____۰,*-:¦:-* ____*-:¦:-*_____۰♥۰♥____♥۰♥۰ __*-:¦:-*____۰♥۰۰۰۰♥___♥۰۰۰♥۰ _*-:¦:-*____۰♥۰۰۰۰۰۰۰♥۰۰۰۰۰۰♥۰ _*-:¦:-*____۰♥۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰♥۰ __*-:¦:-*____۰♥۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰♥۰ ____*-:¦:-*____۰♥۰۰۰۰۰۰۰۰♥۰ شما لين

niloufar

slm linketon kardam lotfan ba esme ♂☺♥عاشقانه هایم فقط برای تو♥☺♀ linkam konid mec

زهرا

سلام وبت حرف نداره لینکی به اسم علیرضا