ببخش خودت را - جملات و عکس های عاشقانه و دلتنگی

 • نويسنده : علیــرضــا
 • پنجشنبه ۱۱ دی ۱۳٩۳ ساعت: ۱٠:٢۱ ‎ب.ظ
 • ببخش خودت را
  برایِ تمامِ راه های نرفته؟
  برایِ تمامِ بی راه های رفته
  ببخش ،بگذار احساست
  قدری هوایی بخورد ...
  گاهی بدترین اتفاق ها
  هدیه ی زمانه و روزگارند
  تنها کافیست خودمان باشیم !
  که خود را برای تمامی ِ این بی راه ِ رفتنمان ببخشیم
  و به خودمان بیائیم
  تا خدا تمامی ِ درهای که به خیال ِ باطلمان بسته را به رویمان باز کند.
  خطاهایت را بشناس
  آنها را پذیرا باش
  و تنها بین ِ خودت و خدایَت نگهشان دار
  این دنیا نامحرم بد دل
  نامحرم نامروت زیاد دارد!
  تا دست خدا هست؛ تا مهربانیش بی انتهاست
  تا می گویی خدایا ببخش
  به دورت می گردد و می بوستت و می گوید جانم چه کرده ای مگر؟
  دیگر تو را چه نیاز به آدمها ؟
  تنها خودت باش و
  زیبا بمان
  و بگذار با دیدنت
  هر رهگذر ِ ناامیدی
  لبخندی بزند
  رو به آسمان
  و زیرِ لب بگوید :
  هنوز هم می شود از نو شروع کرد ... !