خود خود عشقی - جملات و عکس های عاشقانه و دلتنگی

 • نويسنده : علیــرضــا
 • پنجشنبه ۱٥ آبان ۱۳٩۳ ساعت: ۱٢:٢٧ ‎ب.ظ
 • مسافری خسته ام ‎
  پرازدردورنج روزگار‎
  پرازعاشقانه های مدفون شده‎
  پرازبغض فروخورده‎
  من آبستن هزاررنجم‎
  وتو فرشته منی که آمدی‎
  تا روحی دوباره به تن این خسته بدمی‎
  مرهمی شوی برزخمهای گذشته ام ‎
  چگونه بگویم تو نه سایه ای نه باد‎
  توخود خود عشقی‎
  خود خود زندگی‎
  توهمه کس منی‎‎
  بــــــ*اران  دنیایت را باعشق خواهم ساخت 
  زیبا 
  زیبا 
  زیبا 
  کافیست به چشمانم خیره شوی
  بـــــــ*اران