خاطرات - جملات و عکس های عاشقانه و دلتنگی

 • نويسنده : علیــرضــا
 • چهارشنبه ٩ مهر ۱۳٩۳ ساعت: ۱۱:۳٠ ‎ق.ظ
 • درچشمانت زندگی را می بینم  ‎
  درلحن صدایت عشق را ‎
  دستانت آرامش را می نوازد ‎
  شانه هایت امنیت را ‎
  ناباورانه ‎برسرجاده اعتماد چه بی اعتماد ایستاده ام ‎
  باورهایم  شکسته اند
  چیزی برای باتو بودن باقی نمانده است ‎‎

  بــــــــ*اران  احساس ها که میمیرند‎
  شعرها هم فراموش می شوند‎
  روح زندگی به خواب مرگ میرود‎
  می ماند یک جسم ازجنس سنگ‎
  سخت ، بی هیچ انعطافی‎
  زندگی میشود روزمرگی‎
  با هزارجان کندن صبح را به شب و شب را به صبح پیوند می زنی‎
  فقط گاهی ‎
  نسیمی ازخاطرات احساس بی جانت را می نوازد‎
  ولبخندی محو صورتت را زیباترنقش میزند‎
  کاش بازهم جوانه های احساس‎
  درقلبت سبزشوند‎
  کاش کسی بیاید 
  کسی ازجنس عشق 
  ازاین خواب مرگ بیدارت کند ‎
  بگوید تو برای من زندگی هستی و جان دوباره به زندگیت دهد‎

  بــــــ*اران