خسته ام - جملات و عکس های عاشقانه و دلتنگی

 • نويسنده : علیــرضــا
 • چهارشنبه ۱٩ شهریور ۱۳٩۳ ساعت: ۱٠:٤٥ ‎ق.ظ
 • جالب است 
  همه فکرمیکنند من قوی ترین زن دنیا هستم
  همه میگویند تو میتوانی
  تو باید درک کنی
  تو تواناییش را داری
  امروز فریاد میزنم 
  من خسته ام 
  از این همه قدرت خسته ام
  میخواهم نتوانم
  میخواهم تمام کوله بارهای این سالهای سخت را از دوشم پایین بیاورم

  در آغوش اویی که دوستش دارم رهاشوم و با تمام وجودم بر او تکیه کنم 
  نفس راحتی بکشم 
  بگویم دیگرنمیتوانم 
  فقط میتوانم عاشق توباشم                
  دیگرازمن هیچ نخواهید‎
  بــــــــــ*اران