یادمان باشد... - جملات و عکس های عاشقانه و دلتنگی

 • نويسنده : علیــرضــا
 • شنبه ۱۱ امرداد ۱۳٩۳ ساعت: ۱۱:٥٩ ‎ق.ظ
 • منبع : آجی مریم(سایه های زندگی من)

   

  یادمان باشد که هر روز تمرین کنیم دل کندن از زندگی را ... یادمان باشد که زخم نیست آنچه ایجاد درد می کند بلکه عفونت است ... یادمان باشد که در حرکت همیشه افق های تازه هست ... یادمان باشد که دست به کاری نزنم که نتوانم آنرا برای دیگران تعریف کنم ... یادمان باشد که آنهایی را که دوستشان میدارم می توانند دوستم نداشته باشند ... یادمان باشد که حرف های کهنه از دل های کهنه بر می آیند یادم باشد دلی نو بخرم ...

   


  یادمان باشد که فرار راه به دخمه ای می برد برای پنهان شدن نه برای آزادی ... یادمان باشد که باورهایم شاید دروغ باشند ... یادمان باشد که لبخندم را در آینه جا نگذارم ... یادمان باشد که لزومی ندارد همانقدر که تو برایم عزیزی من هم برایت عزیز باشم ... یادمان باشد که محبتی که به دیگران می کنم ارضای نیاز به نمایش گذاشتن خودم نباشد ... یادمان باشد که اندک است تنهایی من در مقابل تنهایی خورشید ... یادمان باشد که دلخوشی ها هیچکدام ماندگار نیستند...


  یادمان باشد که تا وقتی اوضاع بدتر نشده یعنی همه چیز رو براه است.... یادمان باشد که هوشیاری یعنی زیستن با لحظه ها ... یادمان باشد که آرامش جایی فراتر از ما نیست ... یادمان باشد که من تنها نیستم . ما یک جمعیتیم که تنهائیم ... یادمان باشد که لازم است گاهی با خودم رو راست تر از این باشم که هستم ... یادمان باشد که سهم هیچ کس را هیچ کجا نگذاشته اند ،هر کسی سهم خودش را می آفریند...

   

  یادمان باشد که هرگز به تمامی نابود نمی شوی اگر تمام امیدت را به چیزی نبسته باشی ... یادمان باشد که غیر قابل تحمل وجود ندارد ... یادمان باشد که گاهی مجبوری برای راحت کردن خیال دیگران خودت را خوشحال نشان بدهی ... یادمان باشد که کار رهگذر عبور است ، گاهی بر می گردد و گاهی نه ...یادمان باشد که در هر یقینی میتوان شک کرد و این تکاپوی خرد است ... یادمان باشد که امید ، خوشبختانه از دست دادنی نیست ... یادمان باشد که در جستجوی راه باشم نه همراه ...یادمان باشد که ... یادمان باشد ....