عشق - جملات و عکس های عاشقانه و دلتنگی

 • نويسنده : علیــرضــا
 • شنبه ٢۱ تیر ۱۳٩۳ ساعت: ٢:٥٢ ‎ب.ظ
 • مسافرم‎
  درجستجوی سرزمین احساست 
  درپی کشف عاشقانه ای ازجنس ناب که هرگزبه زبان نیاوردی‎
  مسافرم ‎
  مسافری عاشق  ‎
  وتو مجهول ترین معشوق روی زمینی‎
  من می گویم وتو همچنان درسکوت خیره درچشمانم گوش میدهی‎
  لبخند میزنی‎
  وبازسکوت ‎
  کشفت خواهم کرد ‎
  همانطورکه عاشقت کردم‎
  راستی میدانی شنونده خوبی هستی 
  *بــــــ*اران*‎
  مرادرآغوش بگیر‎
  آغوش تو بوی عشق می دهد‎
  بوی خوش دوستت دارم ‎
  ومن چون پیچکی ظریف تنهامانده درباد‎
  میپیچم باتمام وجودم ‎
  براندامت ‎
  مرادرآغوش بگیر‎
  آغوش توامنیت است ‎
  بــــــ*اران
  وصف ناپذیری و درذهن هیچ کس نمی گنجی‎
  تویی که عشق بارانی‎
  ومن درانتهای بی کسی هایم ورود آرام آرام و بی صدایت را‎
  برقلبم چه سرخوشانه پذیرا شدم ‎
  ودرهای قلبم را چه عاشقانه برتنهایی بستم‎
  می خواهم عمرم را باتو با یاد تو با عشق تو بگذرانم ‎
  تو عشق بارانی ‎
  وصف ناپذیرو شگفت انگیز‎
  *بـــــــ*اران*‎