دوباره عاشق می شوم ؟ - جملات و عکس های عاشقانه و دلتنگی

 • نويسنده : علیــرضــا
 • شنبه ۳۱ خرداد ۱۳٩۳ ساعت: ۳:۳٠ ‎ب.ظ
 • پسرک تنها و غمگین با چشمانی پرازستاره های اشک به صورتم خیره می شود بدون هیچ مقدمه  ملتمسانه می گوید من بدون عشق می میمیرم بدون عشق زندگی برایم ممکن نیست
  یعنی دوباره عاشق می شوم ؟‎
  ضربه ای به روحم می خورد تمام دردهای این سالها را یکباره برقلبم احساس می کنم ناگهان به گذشته پرتاب می شوم تمام یادو خاطرات عاشقانه ام یکباره ظاهرمی شوند 
  نمیتوانم غمی که به قلبم چنگ میزند ومرا به مرز دیوانگی میکشاند را ازچهره ام دورکنم فقط با لبخند تلخی غمم را می پوشانم دستانش رامیگیرم ‎به چشمانش نگاه میکنم و با قاطعیت تمام می گویم :
  به امروز من خوب نگاه کن ‎
  توگذشته منی و من آینده توام ‎
  ببین که بدون عشق زنده ام ،زندگی بدون عشق هم جریان دارد ‎
  توام روزی به امروزمن خواهی رسید سخت، بی احساس  و بی هیچ عشقی‎
  وچشمانم را ازپسرک می دزدم ‎
  ودردلم می گویم ازامروز روزی هزاربار خاطراتش را مرور خواهی کرد روزی هزاربارخواهی مرد ‎
  دلم برایش می سوزد کاش راهی برای نجاتش بود‎
  کاش....
  بــــــ*اران