جملات دلتنگی - جملات و عکس های عاشقانه و دلتنگی

 • نويسنده : علیــرضــا
 • چهارشنبه ٢۸ خرداد ۱۳٩۳ ساعت: ۱٠:٢٤ ‎ق.ظ
 • نگران من نباش‎
  می دانم داشتنت تاوانی خواهد داشت به بزرگی تمام دردهای عاشقانه‎
  اما تو ارزشش را داری‎
  می خواهم  حتی برای یک لحظه توراداشته باشم و یک عمر درغم نداشتنت بسوزم ‎
  تو ارزشش را داری‎‎
  بــــــ*اران
  دیگراشک پاسخ دردورنجهایم نیست‎
  فقط آهی میکشم ‎
  به بلندای حسرتی که هرروزقلبم را می سوزاند‎
  بــــــ*اران

  تمام من از آن تو
  یک لحظه حضور تو از آن من‎
  این است عاشقانه ی هر شبم با خیال ِ تو
  بــــ*اران

   

   

   

  لباسی ازرنگین کمان بپوش
  رنگی رنگی   شاد شاد
  و با دلی به وسعت آسمان،به شادابی و طراوت جنگل ،به درخشندگی مهتاب ،به گرمی خورشید وآبی ترازدریا
  پای به صحنه زندگی بگذار
  با تمام توانت برقص و شاد زندگی کن
  آنقدرشاد که جایی برای هیچ غمی باقی نماند
  لباست را ازرنگین کمان بدوز
  رنگی رنگی شاد شاد ‎
  بـــــــ*اران