بازیگر - جملات و عکس های عاشقانه و دلتنگی

 • نويسنده : علیــرضــا
 • دوشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳٩۳ ساعت: ۱۱:۱٢ ‎ق.ظ
 • دوستت دارم هایم بوی تکرار گرفته اند و طعم ماندگی
  منی که لحظه لحظه زندگیم با تو عاشقی کردم
  وتمام عشقم را دروجودت رها
  میخواهم کمی نباشم
  ب*اران
  بازیگر خوبی هستم
  هرروز درنقش یک انسان سرخوش روبرویت ظاهرمیشوم
  بازیگرخوبی هستی
  هرروز درنقش انسان بی تفاوت روبرویم ظاهرمیشوی
  ومن آشوب درونت را بیقراری دستانت را حس میکنم
  همانطور که تو تمام درونم را می بینی
  بـــــــ*اران