آغوش - جملات و عکس های عاشقانه و دلتنگی

 • نويسنده : علیــرضــا
 • جمعه ۱٩ مهر ۱۳٩٢ ساعت: ۱:٢٧ ‎ب.ظ
 • خمودگی پشتت
  سپیدی مویت
  بی رمقی چشمانت
  زمختی دستانت
  هیچکدام آرامش آغوشت را کم نمیکند
  ای کاش بازهم آغوش میگشودی و باچشمانت مرا به میهمانی بوسه هایت دعوت میکردی وبانفسهایت جان تازه ای به کالبدم میدمیدی آنچنان مرا به سینه ایت میچسباندی که صدای قلبت گوشم را پرمیکرد
  کاش بازعاشقم میشدی

   

   

  سردرگمم درحجمی ازاحساسات
  روزی ازعشق میگویی
  روزی ازنفرت
  روزی چشمانت شعرعاشقی میسرایند
  روزی ازتنهایی و جدایی
  ومن درکشاکش این احساسات متناقض
  مات و مبهوت نشسته ام
  چه معصومانه سردرگم نگاهت میکنم "تومرا دوست میداری؟"
  مگرمیشود تورادوست نداشت ؟ چرا دیروز ازنفرتت گفتی ؟
  توباورمیکنی میشود عاشق بود و تنفرداشت ؟
  میدانم این قصه نیزمثل قصه نفرتت میماند فردا چگونه ایی "نمیدانم"

     دیگرازتونه مهرمیخواهم نه مهربانی نه بوسه نه نوازش نه حتی میخواهم که نامم را صدا بزنی
  دیگرخسته ام ازتمام تقلاهای بیحاصلم زین پس ازخودم میخواهم
  میخواهم کورشوم کرشوم بی احساس شوم میخواهم مرگ را عاشقانه درآغوش بگیرم تاجایی دیگربرای توباقی نماند
  نام من زین پس مرده متحرک است ازآشنایی با توخوبشختم