جملات عاشقانه - جملات و عکس های عاشقانه و دلتنگی

 • نويسنده : علیــرضــا
 • پنجشنبه ۱۸ مهر ۱۳٩٢ ساعت: ٤:٢٧ ‎ب.ظ
 • پروازمیکنم به دورترین نقطه خاطرات باهم بودنمان‎
  هنوز قلبم به طپش می افتد‎
  هنوز نفسم بند می آید‎
  هنوز گونه هایم سرخ می شود‎
  هنوز وجودم گّرمیگیرد‎
  توهنوز عاشقم هستی ؟؟

   

   

   

   

  باز تاس می اندازم ‎
  وباز می بازم تمام قلب عاشقم را ‎
  باز تاس می اندازی‎
  وبازمی بری تمام هستیم را ‎
  من برنده ترین بازنده قمار عشقم

   

     من ازسکوت می گویم و از معنی سکوت
  تو از رفتن میگویی و معنی نبودن
  انتخاب باتوست
  من حرفهایم را ناگفته نگه می دارم
  تو پاهایت را برای رفتن آماده می کنی

   

   

   

   

  شاید فردا
  روزوداع من با توباشد
  غرورت را باخود بیاور
  من اشکهایم را می آورم

   

   

   

   

  من سکوت میکنم
  توسوء استفاده
  اینگونه سالها باهم زندگی خواهیم کرد
  بدون هیچ تشنجی
  وهمه مارا بهم نشان میدهند لبخند میزنند و می گویند این دو چقدرخوشبختند
  وجالبتراینکه بعضی مارا الگوی زندگی خود قرارمیدهند
  چه خنده دار