سکوت و تنهایی - جملات و عکس های عاشقانه و دلتنگی

 • نويسنده : علیــرضــا
 • پنجشنبه ٤ مهر ۱۳٩٢ ساعت: ٦:۳۳ ‎ب.ظ
 • سکوت وبازهم سکوت
  تنها پاسخ تودرمقابل سوال همیشگی من
  چرا ادامه میدهیم؟
  امشب را فراموش نخواهم کرد
  نگاهت میکنم ازدیدنت لبخندبرلبانم میشکوفد به سویت پروازمیکنم دستانت را میگیرم
  مثل همیشه سرد و بی روح اند
  کم نمی آورم وبازمیخندم با شوخی و خنده میگویم دلت برایم تنگ شده بودکه آمدی؟
  وتومحکم وبی درنگ می گویی نه
  سکوت میکنم به سنگ فرش خیابان خیره میشوم وخونسرد می گویی میخواهی دروغ بگویم
  به خودمیگویم حتی احساسش را برای لحظه ای مرورنکرد بی درنگ میگوید نه پس چرا ادامه میدهد ؟
  وسکوت مثل همیشه تنها حرف باقیمانده بین من وتوست  نبودنت را هرروز تمرین میکنم
  پیشانی نویس من هم همین است
  تنهــــــــــــــــــــــــــــــایی
  فقط گاهی خداوند سخاوتمندانه زنگ تفریحی ترتیب می دهد
  فقط گاهی...