خاطرات عاشقانه دلتنگی بوسه - جملات و عکس های عاشقانه و دلتنگی

 • نويسنده : علیــرضــا
 • شنبه ۱ تیر ۱۳٩٢ ساعت: ٧:٢۸ ‎ب.ظ
 • قسم به تو 
  به چشمانت
  که لبخندش
  معجزه میکند

               قسم به تو
               به دستانت
               که لمسش
               آرامش میبخشد

                                    قسم به تو
                                    به قلبت
                                    که صدای تپشهایش
                                    سرود شادی میخواند برایم

                                                                   قسم به تو
                                                                   به لبانت
                                                                   که بوسه اش
                                                                   به آتش میکشد احساس یخ زده ام را

   

   

   

  تودردناک ترین خاطره زندگیم که باشی
  بازهم خیالی نیست
  همه آن روزهارا
  تمام آن خاطره هاراجمع میکنم
  ودرته صندوقچه قلبم بایگانیشان میکنم
  بدون شماره کردن
  تاهیچوقت پیدایشان نکنم

   

   

   

  دلگیرم 
  ازتمام شما
  شمایی که ندانسته 
  چه بی رحمانه به مسلخ میبرید 
  نجابت و پاکی را
  ازاویی که چه ناجوانمردانه 
  به حراج میگذارد انسانیت یک زن را
  ومن مجرمم 
  جرمم آزادی است
  به دارمکافات آویزانم به جرم اینکه نخواستم احساسم را تسلیم کنم به کسی که لایقش نبود
  تمام کسانی راکه حتی ذره ای به انسانیتم شک کرده اند را به خدا میسپارم 
  ودادم را ازاو میخواهم
  واورا به جهنم میسپارم 
  میدانم که درآتشی که خود افروخته میسوزد
  وخواهد سوخت 
  حیثیت چیزی نیست که به راحتی به دست بیاید
  خدا حیثیتت را حفظ کند اگر بخواهد که دردی که من تجربه کرده ام را تجربه نکنی
  اما من به عدالت خدا ایمان دارم 
  باید بچشی ضرب خنجری راکه ناجوانمردانه برقلبم فروکردی
  ومن چون گذشته درسکوت و خلوت خویش می نشینم
  مینویسم و احساسم را ارج مینهم 
  دنیای تنهاییم را باهیچ چیز عوض نخواهم کرد

   

   

   

  بوسه را اینگونه دوست دارم
  هول هولکی
  عمیق
  شیرین
  درست زمانی که میخواهی درب راببندی
  گویی هرچه به آخرین لحظه نزدیک ترمیشوی
  بوسه ها هم شیرین ترمیشوند

   

   

   

  گاهی وقتها خاطرات به سراغت می آیند
  حتی درخواب 
  برموهایت دست می کشند
  بیدارت میکنند 
  روشن و واضح روبرویت حرکت می کنند
  وتو مرورمی کنی تمام آن روز را 
  گاهی لبخند گاهی اشک نصیبت می شود
  گاهی آرزو می کنی آن روزها برگردند
  گاهی خدارا شکر میکنی که دیگر آن روزها رفته اند
  گاهی برایت فقط آه وای کاش باقی می ماند
  وگاهی کسی که آن خاطره را برایت رقم زده رادرکنارت می بینی
  خداراشکرمیکنی
  درآغوشت میگیری
  وباحس آغوش او خاطراتت را دوباره مرورمی کنی
  واینگونه زندگی به رویت لبخند می زند
  برایتان خاطرات شیرین آرزو میکنم

   


   

   

  عشق آغازمیشود 
  هردم دروجودم
  درست ازآن لحظه ای که 
  مراصدا میزنی
  آن زمانی که خسته اما شاد به چشمانم خیره می شوی
  من خستگیت را میخوانم 
  وتو مهربانترازهمیشه میگویی
  من برای تو کوه هارا جابجا میکنم این که چیزی نیست

   


   

   

   

  ازعشق میگویم
  ازمهربانی
  ازثروتی بیکران که خدادروجودم نهاده 
  چیزی که بعضی انسانها آن را گدایی میکنند
  بعضی درحسرت فقط قطره ازآن چون تشنگان درانتظارباران چشم درراهند
  وتو چون غارتیان
  چه بی پروا خواستی به غارت ببری تمام خوبیهارا 
  وخداراشاکرم که ثروتی ازعشق و مهربانی نصیبم نموده تمام نشدنی
  گاهی به اشتباه فکرمیکنی که آن را زیرکانه ازمن ربوده ای 
  اما برای من فرقی نمیکند
  تو که هستی و که باشی
  تمام مخلوقات خدا دوست داشتنی هستند 
  پس دوست میدارم 
  دوست میدارم 
  ودوست میدارم 
  تودرحماقت خود باقی بمان